พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ จักรยานยนต์

บทความ พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ จักรยานยนต์

พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ จักรยานยนต์

“เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นประกันภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัย จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลคนเจ็บทันที”

รถจักรยานยนต์ทุกคันต้องทำ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ หรือ พ.ร.บ.มอเตอร์ไซค์ ซึ่งถือเป็นกฎข้อบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ซึ่งให้ความคุ้มครองทั้งผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร คู่กรณี และบุคคลภายนอก ที่ได้รับความเสียหายต่อชีวิตและร่างกายจากอุบัติเหตุทางรถ

ค่าใช้จ่าย พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ แบ่งตามขนาดเครื่องยนต์

เครื่องยนต์ ไม่เกิน 75 ซีซี 1XX บาท

เครื่องยนต์ 75-125 ซีซี 3XX บาท

เครื่องยนต์ 125-150 ซีซี 4XX บาท

เครื่องยนต์ 150 ซีซีขึ้นไป 6XX บาท

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จดทะเบียนส่วนบุคคล 3XX บาท